WELCOME TO RESPOLIS.ORG

IKT OBUKE

Još davne 2009-te počeli smo sa razvojem IT tema / treninga. Tada za to nije bilo sluha, no danas situacija je drugačija pa tako u zadnje 2 godine najveći fokus organizacije je upravo na kreiranju, testiranju i sprovođenju IKT edukativnih programa. Za sad rezultati su odlični, a ako nas budete pratili ili pridružili se i sami ćete otkriti više.

Saznaj više / Learn more

 

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

S’početcima svetske ekonomske krize shvatamo da je potrebno da i civilni sektor da svoj doprinos kreiranju različitih programa i projekata koji bi pomogli mladima da poboljšaju svoju finansijsku situaciju. 

Tokom višegodišnjeg rada na ovom problemu bilo je i lutanja i puno grešaka, što nam je poslužilo da se opametimo (nadamo se) i učimo na našim greškama. Počeli smo sa edukacijama mekih i transverzalnih veština mladih, išli preko preduzetničkih obuka / tema i trenutno smo „zaglavili“ na IKT  programima. 

Saznaj više / Learn more

MOBILNOST MLADIH

Mobilnost mladih jako je bitna stvar u životnom razvoju svake mlade osobe. Promenom sredine, snalaženjem ili ne snalaženjem u novim situacijama, učenjem drugih jezika, kultura te razmenom iskustava mlada osoba ima priliku proširiti svoje vidike i bolje razumeti svet oko sebe. U tom procesu i mi želimo pomoći mladima da samostalno donose odluke, budu odgovorne, snalažljive i aktivne. Ukoliko biste se želeli malo mrdnuti iz svoje svakodnevnice proverite OVDE gde možete besplatno putovati.

DOWNLOAD FOR FREE

EDUCATIONAL PROGRAMS

FOR WEB AND GRAPHIC DESIGN

PREUZMITE

BESPLATNI edukativni program za GRAFIČKI i WEB DIZAJN

 

 

naši donatori / our donors

 • Evropska komisija

  Evropska komisija

 • Ministarstvo omladine i sporta RS

  Ministarstvo omladine i sporta RS

 • Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada

  Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada

 • Gradska uprava za zaštitu životne sredini Grada Novog Sada

  Gradska uprava za zaštitu životne sredini Grada Novog Sada

 • Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada

  Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada

 • Tempus fondacija

  Tempus fondacija

Naši prijatelji i partneri  / our friends and partners

 • SFERA Makedonija

  SFERA Makedonija

 • Edukativni centar

  Edukativni centar

 • Grad Novi Sad

  Grad Novi Sad

 • Vlada APV

  Vlada APV

 • HZZ

  HZZ

 • Koordinacija udruge mladih Siska

  Koordinacija udruge mladih Siska

 • CNELL

  CNELL

 • NSZ

  NSZ

 • EIPIX

  EIPIX

RAZVOJ NAŠIH IKT PROGRAMA

DEVELOPMENT OF OUR ICT PROGRAMS

Analyse

“Škola bloga”- Digitalna agenda 2011.

Revise

“Design your job”-YIA 2013.

Revise

“Design your job II” – Erazmus+ KA2 2017.

Refine

“Design your job 3”   “Design your job 4”   Erazmus+ KA2 2018.-2020.

Oblasti delovanja / Focus of work

CODR RES POLIS je u periodu od 11 godina  realizovao  51 lokalnih i nacionalnih projekata, 3 regionalna i  4 evropska projekta u oblastima:

CYSD RES POLIS in 11 years has implemented 47 local and national projects, 3 regional and 2 European projects in areas of:

Kultura i slobodno vreme / Culture and free time
Mobilnost mladih / Mobility of youth
Zapošljavanje mladih / IKT obuke - Youth employment / ICT education
Adresa:

Branimira Ćosića 45
21000 Novi Sad, Srbija


respolisns@gmail.com
T. +381 (0) 658366909