O našoj organizaciji

 

Ko smo mi?

Centar za omladinski i društveni razvoj „RES POLIS“ je neprofitna, nevladina i nestranačka omladinska organizacija koja svojim idejama i radom želi da poboljša uslove života mladih i da utiče na razvijanje građanske svesti kod mladih. Naša misija je da svojim idejama i angažmanom damo svoj doprinos unapređenju društva kroz konkretna rešavanja problema mladih.

Nikola Radman

Nikola Radman

Boris Negeli

Boris Negeli

Radoš Keravica

Radoš Keravica

Igor Dolinaj

Igor Dolinaj

Dijana Makijević

Dijana Makijević

Kako funkcionišemo

Kancelarija-sedište „RES POLIS“-a smeštena je u Novom Sadu, a sama organizacija deluje na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. U radu organizacije aktivno učestvuje dvadesetak mladih ljudi između 18 i 35 godina starosti, kao i značajan broj volontera angažovanih u skladu sa potrebom projekata. Pored samostalnog i direktnog rada na osmišljavanju i realizaciji projekata „RES POLIS“ se angažuje i doprinosi radu i aktivnostima drugih sličnih i srodnih organizacija.

Misija

Centar je posvećen procesu poboljšavanja uslova života mladih kako u Srbiji, tako i u regionu, razvoju građanske svesti kod mladih ljudi, pa samim tim i jačanju civilnog društva. Želimo da svojim aktivnostima doprinesemo suštinskoj promeni društva, izgradnji novih društvenih i omladinskih vrednosti i da promovišemo zdrave i prosperitetne ideje. Naša je namera da neformalnim obrazovanjem i promocijom pravih vrednosti pružimo doprinos osnaživanju društva.

Ciljevi

Ciljevi “RES POLIS”-a su: unapređenje kvaliteta života građana, a naročito mladih, promovisanje omladinskih ideja, podsticanje građana na aktivno delovanje u društvu i samostalno rešavanje problema, zatim razvijanje kulturne, sportske i akademske svesti, neformalno obrazovanje, međunarodna saradnja i mobilnost mladih.

01

Tim

U radu organizacije aktivno učestvuje dvadesetak mladih ljudi između 18 i 30 godina starosti, kao i značajan broj volontera angažovanih u skladu sa potrebom projekata.

02

Savezi

Pored samostalnog i direktnog rada na osmišljavanju i realizaciji projekata „RES POLIS“ se angažuje i doprinosi radu i aktivnostima drugih sličnih i srodnih organizacija. Članovi smo saveza: Krovne organizacije mladih srbije (KOMS), Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada (NAPOR), DKMT alliance, Novosadskog omladinskog foruma (NOF).

03

Projekti

U periodu od 11 godina  realizovali smo 51 lokalnih i nacionalnih projekata. Takođe realizvoli smo  3 regionalnia i  4 evropska projekta,a partneri smo bili na više od 10 EU projekta u programima Youth in action / Erazmus+