REALIZOVANA PRVA MOBILNOST U OKVIRU PROJEKTA ‘DESIGN YOUR JOB 4’ finansiranog kroz Erasmus+ KA2 „Strategic Partnership“ aktivnost

Prva (fizička) mobilnost mladih u okviru projekta ”Design Your Job 4” u okviru koje je održana edukacija „osnove 3D modelinga i animacija kompjuterskih igara“ održana je u Bitoli – Makedonija od 17-23.01.2019.

Edukativni program je koncipiran tako da pokrije osnove 3D modelinga što je i urađeno tokom ove aktivnosti. Edukativni proces se ovde ne ne završava već sada ciljana grupa mladih učestvuje na virtualnoj mobilnosti kroz koju raditi zadatke i uvežbavati svoje veštine u toku sledeća 2 meseca.

Zatim se program nastavlja sa drugom fizičkom mobilnošću mladih koja će re realizovati u Aprilu u Novom Sadu. Tu se edukativni program nadovezuje na animacije, rad sa senkama i renderovanjem rada / radova.

Pod mentorstvom predavača prvog edukacionog ciklusa, g. Ivana Francuskog iz Eipix Entertainment-a, mladih 6 učesnika iz Makedonije i 6 učesnika iz Srbije, osim upoznavanja sa 3D max inteface-om, radili su sa osnovama geometrije, animacija, posebnim pristupom radu sa svetlom u svetu kompjuterskih igara i mnogim drugim bitnim faktorima.

Motivisanost i istrajnost mladih učesnika bili su iznad očekivanja, veoma brzo ušli su u korak sa intezivnim tempom učenja i metodologijom rada. Kohezija među učesnicima i razumevanje sa predavačem bili su prisutni od starta, što je išlo u prilog timskom radu i takvoj atmosferi kada je na red došao rad u grupama.

Jednodnevna poseta nacionalnom parku Pelister bila je osvežavajuća za sve nas, malo smo odmorili glave od 3D sveta i zajedno smo uživali i prirodnim lepotama Pelistera. Ovo je naravno još dodatno podigla radnu energiju i entuzijazam kod mladih.

Tokom boravka u Bitoli, program su posetili predstavnik IKT kompanije ”Inter Works” g. Nikola Popovski, kao i predstavnik Nacionalne agencije za zapošljavanje Makedonije (AVRM). Koliko je ova poseta bila uspešna govori i činjenica da smo odmah sutradan imali sastanak sa direktoricom regionalne ispostave AVRM u Bitoli sa kojom smo imali vrlo konstruktivan razgovor. Već sledeći dan smo iskomunicirali sa rukovodstvom odeljenja za međunarodnu saradnju i projekte saradnju na sledećem projektu u okviru „Design Your Job“ inicijative.

Međutim tu nije kraj već smo sa pradstavnikom IKT firme iz Makedonije dogovorili saradnju na pripremi novog edukativnog programa kojim ćemo učiti mlade programiranju u Java i JavaScript jezicima.

Pred nama je vrlo zahtevan ali i uzbudljiv period tako da ako vas zanima gde idemo i šta radimo pratite nas…