Rezultati selekcije kandidata u okviru projekta ‘Design Your Job 3’

Rezultati selekcije kandidata u okviru projekta ‘Design Your Job 3’ 

Oblast grafičkog dizajna:

– Milena Kecić

– Mihajlo Matković

– Tijana Mutavdžić

– Dušan Sekeruš

Lista rezervnih kandidata:

– Vojin Milojković
– Sonja Barać

– Emilija Petković


Oblast web dizajna:

– Radomir Krgović

– Jelena Savić

– Dalibor Tolmačev

– Tijana Čonić

Lista rezervnih kandidata:

– Slobodan Andrić

– Marijana Vaščić