PROGRAMI IKT PREKVALIFIKACIJA

Kroz naš rad, inicijative, uspehe i neuspehe shvatili smo da želimo raditi na programima koji su aktuelni i inovativni. Kako živimo u digitalnom svetu počeli smo prvo sa razvojem treninga na kojem bi mladi lideri učili osnove web dizajna. Međutim trebalo je proći 4 godine i puno truda da se takav program primeti i finansira. U tom procesu radili smo paralelno i druge projekte a jedan od njih i ujedno prvi IKT edukativni projekat koji smo sproveli „Škola bloga“ koji je finansiran kroz program „Digitalne Agende“ i to 2011. Nakon toga 2012-te odobrava se prvi „Design Your Job“ koji se sprovodi 2013-te, kao trening kurs u okviru aktivnosti 3.1 Yoth in Action programa.

Projekat je sa gledišta ciljanih rezultata ostvaren, međutim tokom projekta a naročito nakon projekta uvideli smo dosta grešaka. Ispravak tih grešaka ili nalaženje rešenja za propuste je trajalo poduže ali je novi program – „Design Your Job II” puno je bolji i konačno biva odobren 2016.

„ Design Your Job II “ je pilot projekat kroz koji se počela testirati mogućnost primene novih programa obuke i prekvalifikacije za deficitarna IKT zanimanja na tržištu rada koje bi nacionalne službe za zapošljavanje mogle ponuditi nezaposlenima i tržištu rada. Tokom edukacije i prakse predviđene projektom izrađeni su novi edukativni  programi u formi priručnika za osnove web I grafičkog dizajna koji je napravljen pre svega za predavače koji će omogućiti njihovu održivost i nakon završetka ovog projekta.

Zašto sve ovo? Zato što je nezaposlenost velika, naročito nezaposlenost mladih kao i odliv mozgova a sa druge strane postoji ogromna potreba za radnom snagom (raznih profila, ne samo programera!) u IKT sektoru. To proizvodi mnoge problem kako sociološke tako i ekonomsko-razvojne a mnoge države nemaju sistemski odgovor na to. Nadalje ogroman broj nezaposlenih se kroz programe Nacionalnih službi za zapošljavanje mogu prekvalifikovati za zanimanja kao što su: pizza ili roštilj majstor, frizer, pedikir, varioc i sl. Ti program nisu menjani / dopunjeni godinama što je manji problem, veći problem je da se ne ide u korak sa vremenom i ne nude programi prekvalifikacije za ona zanimanja koja su potrebna na tržištu rada, a to je cela IKT oblast.

Više o ovom projektu se može saznati na www.designyourjob.org

 

Tokom  implementacije ovog projekta došli smo do komunikacije I saradnje sa mnogim zainteresovanim licima. Tako smo zasada uspeli napraviti nastavak projekta kroz praktično istu temu –  grafičkog dizajna I web developmenta. Međutim sada idemo na višeslojnu I detaljniju edukaciju te dvomesečnu radnu praksu u realnom sektoru I sada čekamo rezultate selekcije projekata.

Takođe kroz saradnju sa gaming kompanijama uspeli smo razviti model za kreiranje novog edukativnog programa početnog nivoa kroz koji bi edukovali osobe za potrebe gaming industrije.

Osim ovih programa ove godine trebali bi razviti concept za barem još 1 novi IKT program, tako da vidimo se…